Gewinn je Aktie - Fujitsu

235
14
677
15
419
16
428
17
825
18
512
19
791
20

Umsatz je Aktie - Fujitsu

23016
14
22973
15
22908
16
21829
17
19974
18
19369
19
19061
20

KGV - Fujitsu

26,6
14
12,1
15
9,9
16
15,9
17
7,9
18
15,6
19
12,3
20

Fujitsu Ltd.: Die Aktie (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ergebnis je Aktie unverwässert 234,9 676,8 419,4 428,3 825,3 512,4985 791,2022
Ergebnis je Aktie verwässert 234,9 676,4 419,3 428,3 825,3 512,3272 790,7565
Dividende pro Aktie 40 80 80 90 110 150 180
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - 0 0 0 0

Fujitsu Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatz je Aktie 23015,7644704984 22973,087924123 22907,5677287727 21829,3458593553 19974,2035913202 19368,899495739 19061,1094366844
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 26,5645 12,1025 9,93324 15,8977 7,93408 15,5825 12,3293
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 26,5645 12,1097 9,93561 15,8977 7,93408 15,5877 12,3363
KGV (Jahresendkurs) 26,5645 12,1025 9,93324 15,8977 7,93408 15,5825 12,3293
Dividendenrendite Jahresende in % 0,641026 0,976682 1,92031 1,32178 1,6799 1,87829 1,84521
Eigenkapitalquote in % 18,6162257016808 24,1534629871533 24,2625072722556 27,613741258807 34,8482887514488 36,4609535686518 38,9326247197991
Fremdkapitalquote in % 77,189763126499 71,4349606755605 71,2909791795749 68,0650904371552 61,400175939814 59,6233882432665 57,6954269014838

Fujitsu Ltd.: GuV (in Mio. JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatzerlöse 4762445 4753210 4739294 4509694 4098379 3952437 3857797
Umsatzveränderung in % 8,69 -0,19 -0,29 -4,84 -9,12 -3,56 -2,39
Bruttoergebnis vom Umsatz 1269199 1281499 1251464 1217004 1131796 1072553 1109318
Bruttoergebnisveränderung in % 5,44 0,97 -2,34 -2,75 -7 -5,23 3,43
Operatives Ergebnis 142567 180002 164342 165482 122208 139187 244633
Veränderung Operatives Ergebnis in % 49,63 26,26 -8,7 0,69 -26,15 13,89 75,76
Ergebnis vor Steuern 92934 190367 113360 135147 242488 161785 228564
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - 104,84 -40,45 19,22 79,43 -33,28 41,28
Ergebnis nach Steuer 48610 140024 86763 88489 169340 104562 160042
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 188,06 -38,04 1,99 91,37 -38,25 53,06

Fujitsu Ltd.: Bilanz (in Mio. JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverbindlichkeiten 2377085 2336724 2300063 2172296 1916620 1851212 1839010
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 4420,84624138512 3931,42052180536 4123,20442035124 3610,3975745645 2885,17086830144 2399,32761890713 2364,08250934702
Eigenkapital 702449 934397 926240 1019202 1204902 1253630 1348435
Veränderung Eigenkapital in % -26,6415950945366 37,8159161196805 -0,924832518868128 12,5846020986686 23,4320747266513 4,06859000346572 9,61976229070142
Bilanzsumme 3079534 3271121 3226303 3191498 3121522 3104842 3187445
Veränderung Bilanzsumme in % 1 6,22 -1,37 -1,08 -2,19 -0,53 2,66

Fujitsu Ltd.: Sonstige Angaben (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 234,9 676,8 419,4 428,3 825,3 512,4985 791,2022
Veränderung EPS (unverwässert) in % - 188,122605363985 -38,031914893617 2,12207916070578 92,6920382909176 -37,9015509511693 54,3813689210798
Gewinn je Aktie (verwässert) 234,9 676,4 419,3 428,3 825,3 512,3272 790,7565
Veränderung EPS (verwässert) in % - 187,952320136228 -38,010053222945 2,14643453374672 92,6920382909176 -37,9223070398643 54,3459921706285
Anzahl Mitarbeiter 162393 158846 156515 155069 140365 132138 129071
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -3,75741556186401 -2,18420744736534 -1,46745904838649 -0,923873111203399 -9,48223049094274 -5,86114772201047 -2,32105828754787