Gewinn je Aktie - Graphene NanoChem

0,0
10
-0,1
11
-0,1
12
-0,2
13
-0,1
14
-0,4
15
-0,1
16

Umsatz je Aktie - Graphene NanoChem

0
10
0,0
11
0,0
12
0,5
13
0,7
14
0,1
15
0,0
16

KGV - Graphene NanoChem

Graphene NanoChem PLC: Die Aktie (in USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ergebnis je Aktie unverwässert -0,0093 -0,1214 -0,0927 -0,1732 -0,0945 -0,4316 -0,129
Ergebnis je Aktie verwässert -0,0093 -0,1214 -0,0927 -0,1732 -0,0945 -0,4316 -0,129
Dividende pro Aktie 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - - - 0 0

Graphene NanoChem PLC: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz je Aktie 0 0,00645292788723668 0,0151180660819656 0,545707795362201 0,68277497090019 0,10450046824532 0,00298721250204645
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - - - 0 0 0 0
Eigenkapitalquote in % 76,6386955484724 65,5456774984672 53,5595567867036 45,3625045481151 40,2821936443158 -34,8661909009813 -245,702402957486
Fremdkapitalquote in % 23,3613044515276 34,4543225015328 46,4404432132964 54,6374954518849 59,7178063556842 134,866190900981 345,702402957486

Graphene NanoChem PLC: GuV (in Mio. USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatzerlöse 0 1,07405758219111 2,51632650901277 49,3937762858274 79,5682299762089 12,1781225796876 0,348119397284386
Umsatzveränderung in % - - 134,28 1862,93 61,09 -84,69 -97,14
Bruttoergebnis vom Umsatz -0,02161493649251 -0,512982725822628 -2,04094996448896 -7,57788061499023 -1,4078064032294 -5,06008555813889 -0,439871796568643
Bruttoergebnisveränderung in % -15,42 -2273,28 -297,86 -271,29 81,42 -259,43 91,31
Operatives Ergebnis -1,65354264167702 -1,96055585525333 -3,132731428412 -11,2183269747906 -7,16746347749436 -10,4272596419982 -20,4418948405366
Veränderung Operatives Ergebnis in % -45,35 -18,57 -59,79 -258,1 36,11 -45,48 -96,04
Ergebnis vor Steuern -1,39261947973172 -22,1977243889557 -19,7360495401474 -15,9998320905611 -11,1389594360784 -52,1057421377801 -22,7680880223904
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -36,66 -1493,95 11,09 18,93 30,38 -367,78 56,3
Ergebnis nach Steuer -1,39879517587243 -20,1954886872293 -15,4402301661338 -15,6700192172601 -11,0171142035182 -50,299878270111 -15,0339004827234
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -37,26 -1343,78 23,55 -1,49 29,69 -356,56 70,11

Graphene NanoChem PLC: Bilanz (in Mio. USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtverbindlichkeiten 16,8683131 17,4665299 16,3509045 57,2035625 58,86636525 44,5663143 27,73169295
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,0914397167232419 0,0905597398540053 0,0910580792453974 0,248302761890915 0,200805900048377 0,0244856291249294 0,183794351841726
Eigenkapital 55,33789925 33,2282121 18,8574255 47,49296875 39,7078605 -11,5214763 -19,70985315
Veränderung Eigenkapital in % 12,4245789015281 -39,9539690693987 -43,2487506602861 151,852877530923 -16,3921280452699 -129,015605864738 -71,0705523909293
Bilanzsumme 72,20621235 50,694742 35,20833 104,69653125 98,57422575 33,044838 8,0218398
Veränderung Bilanzsumme in % 21,95 -29,79 -30,55 197,36 -5,85 -66,48 -75,72

Graphene NanoChem PLC: Sonstige Angaben (in USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,0093 -0,1214 -0,0927 -0,1732 -0,0945 -0,4316 -0,129
Veränderung EPS (unverwässert) in % -38,8059701492537 -1205,37634408602 23,6408566721581 -86,8392664509169 45,4387990762125 -356,719576719577 70,1112140871177
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,0093 -0,1214 -0,0927 -0,1732 -0,0945 -0,4316 -0,129
Veränderung EPS (verwässert) in % -38,8059701492537 -1205,37634408602 23,6408566721581 -86,8392664509169 45,4387990762125 -356,719576719577 70,1112140871177
Anzahl Mitarbeiter - 244 134 - 131 45 14
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - -45,0819672131148 - - -65,6488549618321 -68,8888888888889