Gewinn je Aktie - HIRAKI

80,2
14
46,1
15
58,9
16
108
17
150
18
113
19
66,4
20

Umsatz je Aktie - HIRAKI

4097
14
3650
15
3670
16
3734
17
3653
18
3462
19
3271
20

KGV - HIRAKI

8,1
14
15,5
15
12,5
16
9,0
17
9,1
18
8,5
19
13,2
20

HIRAKI CO LTD: Die Aktie (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ergebnis je Aktie unverwässert 80,23 46,07 58,8807 108,0452 149,6904 113,439 66,4363
Ergebnis je Aktie verwässert 80,23 46,07 58,8807 108,0452 149,6904 113,439 66,4363
Dividende pro Aktie 20 20 20 22 20 20 20
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - 0 - - 0 0 0

HIRAKI CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatz je Aktie 4097,01454918033 3650,0243902439 3670,37638603696 3733,8546201232 3652,57761806981 3461,93121149897 3271,49158110883
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 8,05185 15,5416 12,4829 8,99624 9,11214 8,51559 13,2307
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 8,05185 15,5416 12,4829 8,99624 9,11214 8,51559 13,2307
KGV (Jahresendkurs) 8,05185 15,5416 12,4829 8,99624 9,11214 8,51559 13,2307
Dividendenrendite Jahresende in % 3,09598 2,7933 2,72109 2,26337 1,46628 2,07039 2,27531
Eigenkapitalquote in % 25,9710414259731 27,3596733500515 26,9720936620501 30,0878429381626 33,4303040541665 37,6413177288106 39,3387552766758
Fremdkapitalquote in % 74,028958574027 72,6403266499485 73,0279063379499 69,9121403616591 66,5696844691031 62,358670465382 60,6612387571023

HIRAKI CO LTD: GuV (in Mio. JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatzerlöse 19993,431 17808,469 17874,733 18183,872 17788,053 16859,605 15932,164
Umsatzveränderung in % -3,15 -10,93 0,37 1,73 -2,18 -5,22 -5,5
Bruttoergebnis vom Umsatz 8317,77 7696,536 7592,891 7847,695 8063,58 7694,702 7214,773
Bruttoergebnisveränderung in % 3,22 -7,47 -1,35 3,36 2,75 -4,57 -6,24
Operatives Ergebnis 775,39 588,098 556,427 823,107 1063,048 816,045 436,105
Veränderung Operatives Ergebnis in % 31,86 -24,15 -5,39 47,93 29,15 -23,24 -46,56
Ergebnis vor Steuern 706,567 425,533 447,286 772,079 1069,232 810,896 481,438
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 34,29 -39,77 5,11 72,61 38,49 -24,16 -40,63
Ergebnis nach Steuer 391,589 224,799 286,749 526,18 728,992 552,448 323,545
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 19,39 -42,59 27,56 83,5 38,54 -24,22 -41,43

HIRAKI CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverbindlichkeiten 13147,127 12963,137 12729,563 12558,933 11600,81 10564,067 10167,446
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1696,14093100347 1701,96983352392 1640,28766344281 1617,38791246918 1403,01908112816 1260,36474678323 1209,86829814098
Eigenkapital 4612,311 4882,511 4701,531 5404,944 5825,754 6376,746 6593,579
Veränderung Eigenkapital in % 0,72219407587285 5,85823462468166 -3,70669927830169 14,9613604589654 7,7856495830484 9,45786588311144 3,40037065926728
Bilanzsumme 17759,438 17845,648 17431,094 17963,877 17426,564 16940,813 16761,025
Veränderung Bilanzsumme in % 9,34 0,49 -2,32 3,06 -2,99 -2,79 -1,06

HIRAKI CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 80,23 46,07 58,8807 108,0452 149,6904 113,439 66,4363
Veränderung EPS (unverwässert) in % 19,0179498590714 -42,5775894303876 27,8070327762101 83,4984978099785 38,5442388926116 -24,2175850956374 -41,4343391602535
Gewinn je Aktie (verwässert) 80,23 46,07 58,8807 108,0452 149,6904 113,439 66,4363
Veränderung EPS (verwässert) in % 19,3011152416357 -42,5775894303876 27,8070327762101 83,4984978099785 38,5442388926116 -24,2175850956374 -41,4343391602535
Anzahl Mitarbeiter 287 278 270 264 256 251 255
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -2,04778156996587 -3,13588850174216 -2,87769784172662 -2,22222222222222 -3,03030303030303 -1,953125 1,59362549800797