Gewinn je Aktie - Implenia

4,1
13
3,8
14
2,6
15
3,3
16
2,0
17
-0,3
18
1,6
19

Umsatz je Aktie - Implenia

167
13
159
14
169
15
158
16
187
17
238
18
213
19

KGV - Implenia

15,8
13
15,3
14
19,4
15
23,0
16
33,8
17
24,4
19

Implenia AG: Die Aktie (in CHF)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ergebnis je Aktie unverwässert 4,11 3,77 2,64 3,27 1,95 -0,2763 1,6092
Ergebnis je Aktie verwässert 4,11 3,77 2,56 3,03 1,87 -0,2763 1,5659
Dividende pro Aktie 1,6 1,8 1,8 2 2 0,5 0,75
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - 0 0 0 0

Implenia AG: Unternehmenskennzahlen (in CHF)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatz je Aktie 167,121775429243 159,15456252146 168,901088385217 158,41409884733 186,998050063629 238,339152732791 213,453512206186
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 15,8273 15,3183 19,3561 23,0122 33,7949 - 24,3972
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 15,8273 15,3183 19,9609 24,835 35,2406 - 25,0718
KGV (Jahresendkurs) 15,8273 15,3183 19,3561 23,0122 33,7949 - 24,3972
Dividendenrendite Jahresende in % 2,45965 3,11688 3,5225 2,65781 3,0349 1,51149 1,91034
Eigenkapitalquote in % 27,4472835682812 26,1187474524518 22,2148636734047 24,5239479882868 21,8553438495213 19,5815269339177 18,2497892654632
Fremdkapitalquote in % 71,376095328027 73,2875280097758 77,1131438643584 74,6876684224759 77,3934982260923 79,5490248501147 80,8492172091709

Implenia AG: GuV (in Mio. CHF)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatzerlöse 3057,414 2919,76 3288,2 3266,986 3859,478 4364,473 4430,833
Umsatzveränderung in % 13,42 -4,5 12,62 -0,65 18,14 13,08 1,52
Bruttoergebnis vom Umsatz 282,758 272,093 297,216 323,47 332,931 346,779 330,285
Bruttoergebnisveränderung in % 6,65 -3,77 9,23 8,83 2,92 4,16 -4,76
Operatives Ergebnis 110,671 101,82 77,617 92,114 57,182 8,438 61,328
Veränderung Operatives Ergebnis in % 11,86 -8 -23,77 18,68 -37,92 -85,24 626,81
Ergebnis vor Steuern 102,734 93,617 63,103 79,754 45,914 -4,215 42,128
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 17,54 -8,87 -32,59 26,39 -42,43 - -
Ergebnis nach Steuer 75,215 69,231 48,405 59,817 35,779 -5,059 29,651
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 8,87 -7,96 -30,08 23,58 -40,19 - -

Implenia AG: Bilanz (in Mio. CHF)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtverbindlichkeiten 1567,686 1727,87 2101,701 1963,671 2242,085 2276,18 2492,794
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 15,8564513140237 22,2100608848789 24,1363555801702 28,4375989976688 34,2131546125002 32,8524191269021 37,6944622128687
Eigenkapital 628,688 629,789 623,776 665,506 654,909 585,175 590,469
Veränderung Eigenkapital in % 2,71261696574004 2,14748401330359 -1,67751720957274 6,49372957135142 -1,80372159099721 -11,5061565384397 0,426916438960041
Bilanzsumme 2196,374 2357,659 2725,477 2629,177 2896,994 2861,355 3083,263
Veränderung Bilanzsumme in % 9,32 7,34 15,6 -3,53 10,19 -1,23 7,76

Implenia AG: Sonstige Angaben (in CHF)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 4,11 3,77 2,64 3,27 1,95 -0,2763 1,6092
Veränderung EPS (unverwässert) in % 9,0185676392573 -8,27250608272507 -29,973474801061 23,8636363636364 -40,3669724770642 -114,169230769231 -
Gewinn je Aktie (verwässert) 4,11 3,77 2,56 3,03 1,87 -0,2763 1,5659
Veränderung EPS (verwässert) in % 9,0185676392573 -8,27250608272507 -32,0954907161804 18,359375 -38,2838283828383 -114,775401069519 -
Anzahl Mitarbeiter 6435 6378 7960 7976 9342 9781 9281
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,484072454715803 -0,885780885780886 24,8040137974287 0,201005025125628 17,1263791374122 4,69920787839863 -5,11195174317554