Gewinn je Aktie - Meglon Infra-Real (India)

Umsatz je Aktie - Meglon Infra-Real (India)

KGV - Meglon Infra-Real (India)