Gewinn je Aktie - Nadiya

Umsatz je Aktie - Nadiya

KGV - Nadiya