Gewinn je Aktie - PharmChem

Umsatz je Aktie - PharmChem

KGV - PharmChem