Gewinn je Aktie - Precia SA

8,0
13
8,3
14
9,5
15
10,4
16
11,2
17
11,3
18
11,7
19

Umsatz je Aktie - Precia SA

160
13
171
14
189
15
199
16
225
17
240
18
252
19

KGV - Precia SA

10,4
13
12,8
14
13,5
15
15,9
16
19,6
17
15,0
18
16,4
19

Precia SA: Die Aktie (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ergebnis je Aktie unverwässert 8,04 8,3 9,5 10,4 11,2 11,2663 11,6584
Ergebnis je Aktie verwässert 8,04 8,3 9,5 10,4 11,2 11,2663 11,6584
Dividende pro Aktie 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4 2,4 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - 0 0 0 0 0

Precia SA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatz je Aktie 159,501909526115 170,957967412515 189,493284877707 199,301544270355 225,468196098169 240,329534755966 251,775207577672
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 10,4266 12,7723 13,5379 15,8654 19,5536 15,0005 16,383
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 10,4266 12,7723 13,5379 15,8654 19,5536 15,0005 16,383
KGV (Jahresendkurs) 10,4266 12,7723 13,5379 15,8654 19,5536 15,0005 16,383
Dividendenrendite Jahresende in % 2,1472 1,69795 1,63284 1,33333 1,09589 1,42012 -
Eigenkapitalquote in % 53,3602775492686 54,2429935807108 52,7405738869272 53,1371155031044 50,7505128504478 49,5945913624441 49,8892484663728
Fremdkapitalquote in % 45,5261871550008 44,2830302623633 45,7161410771541 44,8258211289635 46,8395069964476 47,6205662167441 47,1816550408842

Precia SA: GuV (in Mio. EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatzerlöse 88,959 95,406 105,327 109,687 124,088 129,932 136,12
Umsatzveränderung in % -3,78 7,25 10,4 4,14 13,13 4,71 4,76
Bruttoergebnis vom Umsatz 8,21 8,21000000000001 9,626 9,72399999999999 11,647 11,703 12,827
Bruttoergebnisveränderung in % -10,02 0 17,25 1,02 19,78 0,48 9,6
Operatives Ergebnis 6,466 6,715 8,027 8,28 9,858 10,21 11,732
Veränderung Operatives Ergebnis in % -5,08 3,85 19,54 3,15 19,06 3,57 14,91
Ergebnis vor Steuern 7,582 7,854 8,549 9,386 10,396 10,857 11,871
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 12,11 3,59 8,85 9,79 10,76 4,43 9,34
Ergebnis nach Steuer 4,484 4,634 5,285 5,717 6,176 6,091 6,303
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 3,37 3,35 14,05 8,17 8,03 -1,38 3,48

Precia SA: Bilanz (in Mio. EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtverbindlichkeiten 38,186 39,597 45,056 47,289 56,169 59,73 62,837
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 11,7418725291125 13,8716953279098 18,6624318396968 18,9440672145535 26,0957887334948 29,2134706764748 -
Eigenkapital 45,691 49,821 53,5 58,206 63,749 65,699 70,344
Veränderung Eigenkapital in % 8,26298347887085 8,36964050316152 7,16656701647321 7,84547605763867 8,56628074995094 2,21331273928261 6,81124007330482
Bilanzsumme 83,877 89,418 98,556 105,495 119,918 125,429 133,181
Veränderung Bilanzsumme in % 1,2 6,61 10,22 7,04 13,67 4,6 6,18

Precia SA: Sonstige Angaben (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 8,04 8,3 9,5 10,4 11,2 11,2663 11,6584
Veränderung EPS (unverwässert) in % 3,07692307692307 3,23383084577116 14,4578313253012 9,47368421052632 7,69230769230768 0,591964285714286 3,48029077869399
Gewinn je Aktie (verwässert) 8,04 8,3 9,5 10,4 11,2 11,2663 11,6584
Veränderung EPS (verwässert) in % 3,07692307692307 3,23383084577116 14,4578313253012 9,47368421052632 7,69230769230768 0,591964285714286 3,48029077869399
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -