Gewinn je Aktie - SMA Solar

-1,9
13
-5,2
14
0,4
15
0,8
16
0,9
17
-5,1
18
-0,2
19

Umsatz je Aktie - SMA Solar

26,9
13
23,2
14
28,8
15
27,3
16
25,7
17
21,9
18
26,4
19

KGV - SMA Solar

126
15
29,5
16
41,4
17

SMA Solar AG: Die Aktie (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ergebnis je Aktie unverwässert -1,92 -5,16 0,41 0,85 0,87 -5,0573 -0,2486
Ergebnis je Aktie verwässert -1,92 -5,16 0,41 0,85 0,87 -5,0573 -0,2486
Dividende pro Aktie 0 0 0,14 0,26 0,35 0 0
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - 0 0 0 0

SMA Solar AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatz je Aktie 26,8738616714697 23,2112391930836 28,8080115273775 27,282795389049 25,6785590778098 21,9289337175792 26,3708645533141
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - 126,146 29,5471 41,3736 - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - 126,146 29,5471 41,3736 - -
KGV (Jahresendkurs) - - 126,146 29,5471 41,3736 - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0 0 0,270688 1,03524 0,972357 0 0
Eigenkapitalquote in % 57,4838365575558 46,7669207332572 49,1384904128783 48,3258504547542 50,2805441174536 42,9086527526891 37,6488958004837
Fremdkapitalquote in % 42,5032263389902 53,2341807114994 50,8637500721695 51,6741495452458 49,7194558825464 57,0913472473109 62,3511041995163

SMA Solar AG: GuV (in Mio. EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatzerlöse 932,523 805,43 999,638 946,713 891,046 760,934 915,069
Umsatzveränderung in % -36,28 -13,63 24,11 -5,29 -5,88 -14,6 20,26
Bruttoergebnis vom Umsatz 136,189 110,01 203,371 233,285 191,355 93,405 162,225
Bruttoergebnisveränderung in % -59,59 -19,22 84,87 14,71 -17,97 -51,19 73,68
Operatives Ergebnis -66,088 -130,128 29,145 74,932 32,687 -74,756 -15,287
Veränderung Operatives Ergebnis in % - -96,9 - 157,1 -56,38 - 79,55
Ergebnis vor Steuern -88,804 -167,945 29,311 61,586 45,584 -153,247 -10,776
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - -89,12 - 110,11 -25,98 - 92,97
Ergebnis nach Steuer -66,618 -179,023 14,303 29,599 30,148 -175,487 -8,626
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - -168,73 - 106,94 1,85 - 95,08

SMA Solar AG: Bilanz (in Mio. EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtverbindlichkeiten 535,516 628,306 590,255 625,652 604,692 564,787 690,425
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 8,14985590778098 8,19097982708934 8,09979827089337 8,44020172910663 8,21956772334294 7,04654178674352 7,47305475504323
Eigenkapital 724,426 551,962 570,208 585,112 611,516 424,482 416,893
Veränderung Eigenkapital in % -11,7463849262972 -23,788043845951 3,30793967118076 2,6091043326073 4,51264031501661 -30,5852994852138 -1,7878261033448
Bilanzsumme 1259,942 1180,268 1160,463 1210,764 1216,208 989,269 1107,318
Veränderung Bilanzsumme in % -5,17 -6,32 -1,68 4,33 0,45 -18,66 11,93

SMA Solar AG: Sonstige Angaben (in EUR)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) -1,92 -5,16 0,41 0,85 0,87 -5,0573 -0,2486
Veränderung EPS (unverwässert) in % -188,888888888889 -168,75 - 107,317073170732 2,35294117647059 -681,298850574713 95,0843335376584
Gewinn je Aktie (verwässert) -1,92 -5,16 0,41 0,85 0,87 -5,0573 -0,2486
Veränderung EPS (verwässert) in % -188,888888888889 -168,75 - 107,317073170732 2,35294117647059 -681,298850574713 95,0843335376584
Anzahl Mitarbeiter - 5527 4183 3875 3914 3643 3566
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - -24,3169893251312 -7,36313650490079 1,00645161290323 -6,9238630556975 -2,11364260225089