Gewinn je Aktie - Viadeo SA

-16,1
12
-1,3
13
-1,5
14
-2,3
15

Umsatz je Aktie - Viadeo SA

93,0
12
3,1
13
3,1
14
2,4
15

KGV - Viadeo SA

Viadeo SA: Die Aktie (in EUR)

2012 2013 2014 2015
Ergebnis je Aktie unverwässert -16,12 -1,33 -1,5 -2,33
Ergebnis je Aktie verwässert -16,12 -1,33 -1,5 -2,33
Dividende pro Aktie - - 0 0
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - 0

Viadeo SA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2012 2013 2014 2015
Umsatz je Aktie 92,96 3,12 3,13 2,44
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - - 0 0
Eigenkapitalquote in % 50,84 30,34 56,76 29,61
Fremdkapitalquote in % 49,16 69,66 43,24 70,39

Viadeo SA: GuV (in Mio. EUR)

2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 27,73 30,92 28 24,39
Umsatzveränderung in % - 11,49 -9,42 -12,9
Bruttoergebnis vom Umsatz -8,01 -13,08 -9,72 -5,97
Bruttoergebnisveränderung in % - 63,28 -25,68 -38,59
Operatives Ergebnis -9,21 -15,01 -10,22 -6,17
Veränderung Operatives Ergebnis in % - 62,94 -31,89 -39,68
Ergebnis vor Steuern -8,78 -14,75 -12,32 -6,99
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - 67,94 -16,43 -43,24
Ergebnis nach Steuer -4,81 -13,12 -13,46 -23,27
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 172,79 2,55 72,95

Viadeo SA: Bilanz (in Mio. EUR)

2012 2013 2014 2015
Gesamtverbindlichkeiten 22,34 24,13 24,39 19,81
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 9,23 0,25 0,19 0,1
Eigenkapital 23,11 10,51 32,01 8,34
Veränderung Eigenkapital in % - -54,51 204,54 -73,96
Bilanzsumme 45,45 34,65 56,4 28,15
Veränderung Bilanzsumme in % - -23,77 62,79 -50,09

Viadeo SA: Sonstige Angaben (in EUR)

2012 2013 2014 2015
Gewinn je Aktie (unverwässert) -16,12 -1,33 -1,5 -2,33
Veränderung EPS (unverwässert) in % - 91,75 -12,78 -55,33
Gewinn je Aktie (verwässert) -16,12 -1,33 -1,5 -2,33
Veränderung EPS (verwässert) in % - 91,75 -12,78 -55,33
Anzahl Mitarbeiter - 447 299 216
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - -33,11 -27,76