Flextronics International-Aktie Kurs

10,97
14
10,73
15
12,88
16
12,87
16
15,81
17
13,34
18
9,94
19

Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender

Datum Name Kurs * Dividende Rendite *
20.08.19 Flextronics International Ltd. 9,94 - -
16.08.18 Flextronics International Ltd. 13,34 - -
15.08.17 Flextronics International Ltd. 15,81 - -
24.08.16 Flextronics International Ltd. 12,87 - -
20.08.16 Flextronics International Ltd. 12,88 - -
20.08.15 Flextronics International Ltd. 10,73 - -
28.08.14 Flextronics International Ltd. 10,97 - -
29.07.13 Flextronics International Ltd. 8,50 - -
30.08.12 Flextronics International Ltd. 6,60 - -
22.07.11 Flextronics International Ltd. 7,02 - -
23.07.10 Flextronics International Ltd. 6,25 - -
22.09.09 Flextronics International Ltd. 7,52 - -
04.10.06 Flextronics International Ltd. 12,96 - -
20.09.05 Flextronics International Ltd. 12,66 - -
23.09.04 Flextronics International Ltd. 13,53 - -
30.09.03 Flextronics International Ltd. 14,18 - -

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum