Nachrichten zu Retail Properties of America Inc (A)